Sıfır Atık Yönetmeliği

ıfır Atık Yönetmeliği, 12 Temmuz 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğin amacı hammadde ve doğal kaynakların etkin yönetimi ile sürdürülebilir kalkınma ilkeleri oldu. Bu ilkeler doğrultusunda atık yönetimi süreçlerinde çevre ve insan sağlığının ve tüm kaynakların korunmasın kayıt altına alınacaktır. Ayrıca kayıt altına alınarak belgelendirilmesine de ilişkin genel ilke ve esasların belirlenmesidir.

Bu belge kapsamında mahalli idareler ve diğer yerler ile gönüllük esasına dayalı olarak sıfır atık yönetim sistemini kurmak isteyenler için sıfır atık yönetim sisteminin kurulması anlatılmıştır.Ayrıca izlenmesine, sıfır atık belgesi düzenlenmesine ilişkin esaslar da detaylı şekilde anlatılmıştır.

Sıfır atık olarak sayılan atık çeşitleri ise kağıt atık, ahşap atık, plastik atık, cam atık, kompozit atık, metal atık, bitkisel atık yağ, organik atık, elektronik atık ve atık pildir. Bu atık türlerini depolayabileceğiniz sıfır atık ve geri dönüşüm ürünlerini buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

Yönetmelikte geçen bazı tanımlar ise şu şekilde:

Atık: Üreticisi veya fiilen elinde bulunduran tarafından çevreye atılan veya bırakılan ya da atılması zorunlu olan herhangi bir madde veya materyal.

Atık getirme merkezi: Ayrı biriktirilen atıkların geri kazanıma ve/veya bertarafa gönderilmesi amacıyla bırakıldığı merkezler.

Atık üreticisi: Atık oluşumuna neden olan veya yapısında bir değişikliğe neden olacak işlemleri yapan herhangi bir taraf.

Biyo-bozunur atık: Biyolojik olarak bozunabilen park ve bahçe atıkları ile gıda ve mutfak atıkları.

Yönetmeliğin tam halini Resmi Gazete’de okumak için buraya tıklayabilirsiniz.